Share this...
Facebook
Twitter

Promprylad.Renovace — je první na Ukrajině příklad reorganizace opuštěné sovětské továrny na moderní podnikatelský klastr se zapojením investic občanů. Podle příkladu projektu „UrbanSpace“ Jurij Fyljuk a jeho tým se dali do rozsáhlých přeměn v Ivano-Frankivsku, a misto toho, aby zastavovali město levnými novostavbami, začali s revitalizaci staré továrny.

Továrna „Promprylad“ — jeden z nejstarších podniků na výroby přístrojů na Halyči. Továrna se nachází v centru Ivano-Frankivska a v sovětských dobách byla platformou pro inovace. Tady vyráběli většinou výrobky pro průmysl, ale taky zasobovali zbožím obyvatelstvo. Například, tady vyráběli deštníky, známé všude v Sovětském svazu, a také díly pro osobní auta. Zboží se vyváželo do více než 20 zemí. V 90. letech továrna byla privatizována a prodána.

Nyní se ve velkém areálu továrny vytváří inovační centrum pro rozvoj města ve čtyřech směrech: vzdělávání, umění, nová ekonomika a urbanizmus. Projekt „Promprylad.Renovace“ je příkladem impaktového investování. Investoři investují do sociální iniciativy, stávají se spoluvlastníky továrny a dostávají dividendy. Během rekonstrukce se podíl každého investora zvyšuje. Továrna se postupně transformuje a vznikají tam kancelářské prostory, laboratoře, dílny, výstavní síň a zábavní centrum, hotel a hostel, farmářský trh, restaurace.

Impaktové investování — to jsou investice do sociálního nebo ekonomického rozvoje s podmínkou ziskovosti nebo alespoň návratnosti finančních prostředků. Investovat je možné do fondů, organizací nebo firem a počítat s dlouhodobým finančním výsledkem. Aby vaše investice byly právě impaktovým investováním, musí mít pozitivní dopad na sociální nebo ekologickou sféru, a musí být dané metody měření tohoto dopadu a návratnosti investic.

„Už jsme tři roky v procesu. Od prvních rozhovorů až do realizace bylo hodně výzkumu. Podařilo se nám přilákat SRI International a je to jejich první projekt na postsovětském prostoru.To je organizace, která vynalezla internet, mimochodem. Přistoupili na spolupráci, protože jsme pro ně jedním z nejzajímavějších projektů v oblasti impaktového investování. Tento formát financování je alternativním způsobem systematického řešení sociálních a ekologických problémů. Všechno u nás proběhlo velice přirozeně: nejdřív jsme přišli s tímto nápadem, začali jsme ho ztělesňovat, a až později jsme se dozvěděli, že se to jmenuje impaktové investování.“

Dnes na světě existuje tendence realizovat projekty, které v sobě organicky kombinují touhu dosáhnout ekonomických výsledků a řešení společenských nebo sociálních problémů. Pro takové typy projektů je důležitý dosažený index ROI (Return on Investment) — návratnosti kapitálu, a SROI (Social Return on Investment), totiž stvoření počitatelného pozitivniho efektu u řešení různých sociálních úkolů. Oba indexy musí být splněny.

„Promprylad. Renovace“ bude směřovat 50% zisku k financování iniciativ rozvoje města a regionu, a 30% plochy v areálu budou se slevou poskytovány sociálním a komunitním iniciativám:

„Uvědomili jsme si: jestli teď na to nepůjdeme a nezměníme tento prostor, pak tady bude stavba takového tradičního bydlení, kterého dnes máme hodně. Dnes není dost prvků infrastruktury, které by vytvářely přidanou hodnotu, kromě spotřebitelského bydlení. Proto jsme se pustili do této ambice.“

„Promprylad.Renovace“ — to je organické navázání na projekty, kterými se Jurij spolu s týmem zabývají víc než čtyři roky. Měli společné projekty z „Teplym městem“ a „Urban Space 100“. Někteří z investorů posledního projektu také investovali do „Promprylad. Renovace“.

Všechno se začalo tím, že Jurij spolu s partnery z předchozího podnikání se přestěhovali z Kyjeva do Ivano-Frankivska a otevřeli nekolik stravovacích zařízení. Pak si uvědomili, že musí hledat novou platformu pro interakci:

„Promprylad je mnohem větší, ambicióznější a složitější projekt, a obchodní model je tady složitější. Pro srovnání, v ‚Urban Space 100‘ to byl jednorázový ‚donat‘ ve výši jednoho tisíce dolarů. Tito lidé rozuměli, že taková investice je nevratná. Ale, připojili se k jedinečnému projektu, který má pozitivní vliv na město. Místo toho v Promprylad.Renovace model impaktového investování je ekonomicky složitější, ale má řadu velkých výhod. Jednou z nejatraktivnějších je dividenda pro investora. Takové podnikání je postaveno na interakci mnoha hráčů a je maximálně integrováno do zájmů na trhu. Ono má perspektivu fungovat velmi dlouho a stabilně. Taký má mnohem větší úroveň ochrany od politickych a ekonomickych rizik. Jedná se o investování do podnikání, nezbytným předpokladem kterého je ziskovost a soběstačnost. Zároveň cílem je řešit složité sociální problémy.“

Projekt „Promprylad. Renovace“ už se oficiálně stal majitelem továrny. 1. února 2019 tým podepsal dohodu vykoupení 82% akcií tovarny a udělala první tranši:

„Podpis kupní smlouvy je nejdůležitějším momentem v projektu, pokud jde o hlavní rizika. Ano, máme ještě hodně práce, ale už můžeme říct, že projekt se uskutečnil. Nezačínali jsme veřejný sběr investic bez podepsané smlouvy, určitě nám to rozvázalo ruce a stalo se potvrzením pro investory, že všechno jde podle plánu.“

Pilotní fází je patro, které pronajali a kde na vlastní náklady provedli rekonstrukce. Dnes v „Prompryladu“ fungují: taneční škola, holičská akademie, galerie moderního umění a tvůrčí dílna, multimediální laboratoř, dětské kluby neformálního vzdělávání, dílna, kavárna, bar, kancelář IT-firmy, konferenční sál, urban-laboratoř a dokonce kancelar Oddělení investiční politiky městského výkonného výboru:

„Pilotní úroveň projektu je prvním na Ukrajině příkladem fyzického prostoru, kde se odehrává realistická interakce v trojúhelníku — podnikání, nevládní organizace a zástupci správy. Máme různé projekty v takových modelech spolupráce. To je podle našeho názoru velmi důležité, protože pouze když je zdravý dialog, pak je možné na úrovni společnosti dosáhnout maximálního výsledku a pozitivní dynamiky.“

Serhij Kaminský je manažer ve vědě. Obnovuje potenciál R&D na Ukrajině. R&D („Research & Development“) je získáváním nových znalostí a jejich použití v práci v novém oboru k vytvoření nového zařízení nebo technologie:

„Tady na Prompryladu taky mluvíme o vytvoření R&D střediska, vědeckého potenciálu s kapitalizací, ale s přístupem na mezinárodní trh. Sám o sobě projekt má hodně prvků, například, tamta budova — její polovina je maker-space a R&D báze. V centrální části sou velké prostory, můžeme tady pořádat události, od 2 do 3 tisíc lidí, tady budou fóra, výstavy, koncerty, tato infrastruktura opravdu nestačí městu.“

Území tovarny se přestavuje, ale vzhledem k historicke důležitosti objektu, naznačuje Jurij:

„Původní vstup do tovarny nechceme měnit i po úplné realizaci našeho projektu.“

Pilotní třetí patro budovy B — to je jenom 5% z celého arealu „Prompryladu“. Ale i zde existuje mnoho příležitostí k rozvoji, kreativitě, interakci a synergii — bylo vytvořeno už kolem 120 pracovních míst u prvních nájemců. Navíc, žádosti o volné plochy nadcházejí téměř denně, a v současné době potenciální poptávka skládá přibližně 98% od plánovaných rekonstrukcí. Projekt funguje podle všech kánonů energetické účinnosti:

„Na fasádách — dřevovláknitá deska. Je tam 25 cm izolace, energeticky efektivní okna, podlahové topení. Nepoužíváme plyn, pouze elektřinu za noční sazbu. Tím pádem, jsme 4krát energeticky účinnější, než tyto obvyklé nové budovy.“

Share this...
Facebook
Twitter
Share this...
Facebook
Twitter

Jurij říká, že do „Promprylad. Renovace“ je možné investovat různé částky od tisíců do milionů dolarů, a na rozdíl od investic do komerčního bydlení, tyto peníze budou neustále fungovat:

„Při vytvoření takového projektu, děláš dobrý skutek. Protože toto je kapitalizace pro město, ekonomický rozvoj. Jestli stavíte komerční nemovitosti — investice se bude vracet déle. To je primitivní myšlení a rychlé peníze pro stavebníky. Tady to je postavené na trhu zahraničních pracovníků, pro které jedinou možnou investici je koupit byt pro děti, a potom už ještě jeden, k pronájmu. Toto je bublina, která dříve či později praskne. Všechno se staví bezmyšlenkovitě, kvalita je pouze základní, protože pro lidi, kteří se stěhují z vesnice do města, jakékoli podmínky budou lepší, než ty, co byly dříve.“

Jurijův otec, ironicky, je jedním z těch, kdo staví ve městě bytové nemovitosti. Jurij svůj postoj vůči tomu vysvětluje následovně:

„Nekomentuju otcové podnikani, právě kvůli střetu zájmů, stejně jako nekomentuju jiná podnikání v kontextu jakékoli kritiky. Náš přístup — hledat body rozvoje a sjednocení v novém hodnotovém rámci a snažit se svými příklady motivovat ostatní migrovat do těchto nových přístupů a standardů.“

Spolupráce s městem

Projekt „Promprylad. Renovace“ je firmou nového typu, která je založena na principech spolufinancování:

„Půlka projektu bude patřit nekomerčnímu a neziskovému fondu ‚Promprylad‘, který bude reinvestovat část svých zisků do projektů sociálního rozvoje. Napřiklad, podpora umění, vědy, vzdělávání, inkubačních programů. Jinou půlku investic směřujeme na volný trh ve formě cenných papírů, a každý si může koupit část tohoto velkého podnikání, stát se spoluvlastníkem a mít nárok na podíl na zisku. To znamená, že polovina se vrací investorům, zatímco polovina se neustále reinvestuje do rozvoje města a regionu.“

Tím pádem v plánu je vytvořit v prostoru infrastrukturu, která chybí v Ivano Frankivsku. Přesně to pomůže městu změnit postsovětské kontexty na moderní:

„Promprylad může stát příkladem, jak ve městech s nepříznivými počátečními podmínkami — nedostatkem podpory ze strany státu — vytvářet rozvojová svými příklady na základnách opuštěných postindustriálních míst. V každém post-sovětském městě lze najít hodně takových ‚šedých zón‘, opuštěných nebo částečně opuštěných továren, fabrik, kterým je možné zadat nový směr vývoje.“

Share this...
Facebook
Twitter
Share this...
Facebook
Twitter
Share this...
Facebook
Twitter

Yuri vysvětluje, že takové projekty — to je touha najít DNA města. Proto je třeba se podívat hlouběji a upustit od popkulturní „plastovosti“ kolem:

„Vysvětlujeme, že zachování idustriálního je důležité, a přemýslíme ještě víc nad tím, jak zdůraznit osobitost ukrajinsko-sovětského průmyslu. Přispívá k jedinečnosti tohoto regionu, a to je důležité, protože identitu a DNA musíme chránit.“

Proces obnovy trvá již více než tři roky — od prvních pohovorů a výzkumů ke skutečným krokům. Prvních 1,8 milionů dolarů již bylo pro projekt získáno. Polovina z těchto prostředků je grantová podpora od mezinárodních a ukrajinských organizací, druhá polovina — prostředky 23 soukromých investorů. Podíl Jurije v současné době tvoří ​​450 tisíc dolarů. V roce 2019 v plánu je získat dalších 5 milionů. Z nichž 500 tisíc již získali v lednu.

Rozsáhlému projektu online platformy iniciativ „Teple město“, součástí kterého je projekt revitalizace Prompryladu, se podařilo přilákat více než 60 podniků k sjednocení v trojúhelníku „místní vláda — podnikání — komunita“:

„Existuje filozofie, která vysvětluje, že začlenění sociálně zranitelných skupin nebo problematik do přímé ekonomické činnosti je mnohem efektivnější. Pokud se najdou takové způsoby, pak tyto problémy budou řešeny systematicky. Kromě toho, tyto zranitelné skupiny jsou zahrnuty do plnohodnotného života, je to příjemnější a efektivnější a má svůj účinek.“

Ambice a plány

Celkový rozpočet projektu je 25 milionů dolarů. Během příštích 3–4 let projektový tým plánuje ukončit rekonstrukci a revitalizaci projektu v plném rozsahu:

„Nyní musíme vytvářet precedenty a ukazovat na trhu, vysvětlovat tyto nové potenciály a příležitosti. Trh o této oblasti ví zatím velmi málo. Na západních trzích existuje mnoho fondů impaktového investování. To jsou fondy, které hledají komerční projekty s významným sociálním vlivem. Na Ukrajině za jeden z takových fondů lze počítat Omidyar Network. Ale dnes zatím nemají žádný projekt na ukrajinském území financovaný zrovna z impaktového investování. V současné době pouze grantová pobočka. Proto očekávám, že se na ukrajinském trhu objeví více hráčů a zformuje se trh. Komponenty, které trh potřebuje pro rozvoj, jsou: podnikatelé, projekty, ale jsou také nutné investice, kteří rozumí specifikům tohoto trhu a jsou ochotni do něho investovat. To znamená, že ve skutečnosti vytváříme takový trh. Tento projekt může být také nástrojem pro řešení sociálních problémů, a to ne jenom na Ukrajině. Podporují nás také německé fondy, protože, jak se ukázalo, je to pro jejich zemi zajímavé. Vytvářeli jsme spíš model pro země s podobnými kontexty, kde je nízká úroveň vzdělání, ekonomie a umění, a kde není podpora ze strany státu, a ukázalo se, že i pro země jako Německo to může být zajímavé, proto že to je community building process.“

Jurij říká, že taková cesta obnovení prostorů je globálním trendem, jenže k nám se dostal až teď. Po průmyslové a postindustriální revoluci vzniklo spousta zbytečných prostorů. Je v nich cítit jedinečnou sílu, duch historie a neobvyklou atmosféru, proto by bylo logické je i nadále používat:

„Chceme vrátit dostupnost. A taky ‚inkluzivnost‘ pro generace, různé obory, vztahy mezi nimi. Protože problemu, vlastní naší generaci a ještě mladším, je to, že my jakoby ‚všechno chápeme‘, že svět je jiný, a naši rodiče a prarodiče tomu nerozumí. Ale moudrost vzniká, když tyto zkušenosti jsou spojeny dohromady. Chceme teď právě dát tyto věci pospolu.“

Jurko říká, že je skvělé právě uvědomit si rozsah mohutnosti továrny, jejího vybavení a významu:

„Velikost, která ustrnula — takový je ten pocit. Děláme si srandu — try to make Promprylad great again! Nový produkt, s novými významy, ne jen vzít a zničit staré. Studovali jsme historii továrny. Byla opravdu velmi silná, lídrovala ve výzkumu a vývoji v regionu. Byla to obrovská infrastruktura. Dokonce tady měli vlastní filmové studio, dovedete si to představit?“

„Promprylad“ se může stát výchozím bodem pozitivního náplnění města, posílit ho iniciativami:

„‚Promprylad‘ zcela shoduje s vnitřními ambicemi, a to může opravdu způsobit pozitivní efekt. Vytvořili jsme první fyzický prostor, kde je spolupráce ve trojúhelníku na fyzické úrovni. Ta spolupráce je docela realistická, ne jenom deklarativní. Jsou to společné projekty mezi různými hráč,i a tato spolupráce vytváří nové přidané hodnoty. Libi se mi, že v Ivano-Frankivsku mame možnost realizovat své sny a přijít na nové modely rozvoje společnosti. Označení podnikání a sociálního podnikání na mapě Ukrajiny je v Ivano-Frankivsku.“

podporováno

Tento materiál byl přeložen za podpory Ukrajinského institutu

Materiál je připraven

Autor projektu:

Bohdan Logvynenko

Autorka:

Daryna Kyryčok

Redaktorka:

Jevhenija Sapožnykova

Producent:

Olha Šor

Fotografka:

Chrystyna Kulakovska

Fotograf,

Kameraman:

Pavlo Paško

Kameraman:

Maksym Zavallja

Režisér,

Režisér montáže:

Mykola Nosok

Fotoeditor:

Oleksandr Chomenko

Přepis dialogů:

Julija Kostenko

Překladatel:

Jurij Černych

Redaktorka překladu:

Marharyta Golobrodska

Ukrainer podporují

Stát se partnerem

Sleduj Expedici