Anatolij Babynskyj

науковий співробітник Інституту історії Церкви УКУ

Materiał stworzony
przez

Co warto wiedzieć o tzw. UKP PM

Wojna

Co warto wiedzieć o tzw. UKP PM

Kościół ukraiński od dawna odgrywał istotną rolę jednoczącą i państwowotwórczą. Jednak tu też interweniowała Rosja. Metropolia moskiewska, która nie powstałaby bez metropolii kijowskiej, od wieków mitologizuje historię swojego powstania i „szczególnej misji”. Jednak lata wojen narodowowyzwoleńczych, represji, prześladowań, a teraz...

Śledź ekspedycję