ბესარაბეთი 4 ისტორიები
ბუკოვინა 1 ιστορία
გალიჩინა 0 ისტორია
ვოლინი 1 ιστορία
ზაპორიჟია 0 ისტორია
კარპატები 3 ისტორიები
პოდილია 1 ιστορία
პოლისია 1 ιστορία
პოლტავშჩინა 4 ისტორიები
პრიაზოვია 4 ისტორიები
პრიჩორნომორია 0 ისტორია
სლობოჟანშჩინა 0 ისტორია
ტავრია 1 ιστορία
ტრანსკარპატია 10 ისტორია