Share this...
Facebook
Twitter

Dlouhou dobu Ukrajina za veřejné peníze vzdělávala desítky tisíc studentů, kteří následně ani jeden den nepracovali ve vystudovaném oboru. Ukrajinská akademie lídrovství vznikla z touhy tuto situaci změnit a vytvořit alternativu obvyklému ukrajinskému modelu studia, kde je jediným cílem získat diplom. Absolventi UAL nedostávají diplom. Místo toho se během 10 měsíců studia v akademii mládež učí být lídry v jakékoli oblasti, ať už v podnikání, státní správě či sociální sféře.

Během posledních pěti let na Ukrajině vznikly a aktivně se rozvíjí projekty neformálního vzdělávání, jež výrazně obohacují zastaralé vzdělávací prostředí. Mezi takovými projekty obzvlášť vyniká Ukrajinská akademie lídrovství, platforma neformálního vzdělávání pro absolventy středních škol a studenty ve věku od 16 do 20 let.

Vzdělávací proces v UAL trvá 10 měsíců a program je zaměřen na rozvoj ve třech směrech: intelektuálním, fyzickém a emočním. Akademie sice neposkytuje žádný oficiální diplom, ale zato učí mládež uvědoměle analyzovat společenské události, povzbuzuje studenty měnit stát k lepšímu, pomáhá s volbou budoucího povolání a v rozvoji vůdčích schopností.

Rozvoj osobnosti

Místo konzervativních metod postsovětského vzdělávacího systému jsou v UAL neformální přístupy k výuce. Například místo oficiálního slavnostního zahájení zde akademický rok začíná výstupem na Petros, jednu z nejvyšších hor Ukrajinských Karpat. Pro UAL je to symbol společného dobytí vrcholu, neboť na něj vystupují všichni.

Obecně UAL zdůrazňuje, že dlouhodobá transformace společnosti začíná u mládeže. Heslo akademie zní: „Tvoříme sebe — tvoříme Ukrajinu! Každý zítřek začíná dnes“.

Ředitel a zakladatel Ukrajinské akademie lídrovství Roman Tyčkivskyj vysvětluje, že jejich prioritou je rozvoj osobnosti každého studenta.

Tým mentorů a studentské společenství sdílejí hodnotu bytí sám sebou. Studenti jsou vedeni k tomu, aby dbali na osobní rozvoj. Rozumí se, že každý budoucí lídr potřebuje speciální přístup.

„Hodně se věnujeme individuální práci, chceme slyšet mladého člověka: jaké má aspirace, po čem touží, ale nejen touží — zda je způsobilý a má touhu rozvíjet své schopnosti, aby dosáhl svých cílů.“

Roman Tyčkivskyj se s institutem mentoringu seznámil na táborech Plast (ukrajinská skautská organizace), na kterých trávil každé léto, když bydlel v rodném Rohatynu v Halyči. V šestnácti letech se stal finalistou mezinárodního výměnného programu budoucích lídrů FLEX a strávil rok v USA, kde se obeznámil s tamním vzdělávacím systémem. Po návratu si nebyl úplně jistý svým budoucím povoláním a nastoupil na ekonomickou fakultu Kyjevo-mohyljanské akademie. Právě mohyljanská společnost měla na jeho volbu rozhodující vliv:

„V Mohyljance jsem poznal lidi, kteří se svou prací chtěli rozvíjet a něčeho dosáhnout, zodpovědně budovat svět kolem sebe. Toto na mě zřejmě zapůsobilo, protože jsem se ocitl na ostrůvku naděje, síly a víry v zítřek.“

V roce 2015 během konference Kyiv Employer Branding & Engagement Forum, kterou pořádal Western NIS Enterprise Fund, byl Roman inspirován projevem náměstka ministra vzdělávání Izraele Ereze Eshela o neformálním vzdělávání a začal tak realizovat myšlenku akademie lídrovství.

Roman vysvětluje, co znamená lídrovství pro studenty akademie:

„Existuje takový druh lídrovství (říkáme tomu „chránit společné ohniště“),kdy máme nějaký nápad nebo návrh, se kterým přichází jednotlivec, ale který zároveň sjednocuje lidi kolem sebe, aby tento nápad společně podporovali a šířili.“

Systém akademie

UAL je výsledkem hluboké analýzy ukrajinské minulosti, současnosti a mezinárodních zkušeností a jejím cílem je tvořit budoucnost. Akademie byla založena podle vzoru izraelské „mechiny“. „Mechina“ je program přípravy mladých lídrů, který byl založen v Izraeli před víc než 20 lety, a nakonec se rozrostl na 60 center napříč celou zemí.

Romanovi se podařilo přesvědčit Jaroslavu Johnson a Olenu Košarnou, které přispěly k alokaci potřebných zdrojů pro start akademie, díky čemuž se tento sen stal skutečností. Více než čtyři měsíce Roman pracoval s Andrejem Zelinským na konceptu UAL. Kolem nápadu vytvoření Ukrajinské akademie lídrovství se Romanovi a jeho kolegům podařilo sjednotit řadu významných veřejných osobností jako například Svjatoslav Vakarčuk, Viktor a Valentna Zotovi, Oksana Ruda, Vladyslav Trojickyj, Natalja Popovyč, Borys Gudzjak, Denys Kudin, Ivan Malkovyč, Jaroslav Hrycak a další.

První centrum Ukrajinské akademie lídrovství zahájilo svou činnost v Kyjevě v září roku 2015. Předtím probíhalo tříměsíční přijímací řízení. Tým UAL prozkoumal žebříček ZNO a navštívil nejlepší ukrajinské školy v různých regionech, ve kterých hovořil s tamními studenty o progresivních přístupech ve vzdělávání a o jejich vizi lídrovství, odpovědnosti a patriotismu. Po ukončení tohoto zájezdu se na UAL přihlásilo 240 studentů. Nakonec po doplňkovém výběru bylo přijato 39 prvních studentů akademie. Mimochodem, čtvrtého přijímacího řízení se zúčastnilo 11 tisíc zájemců o studium na UAL.

Kyjevské centrum se na začátku nacházelo v podstatě uprostřed lesa, v Pušča-Vodycje na okraji Kyjeva, za což bylo pojmenováno „ukrajinskými Bradavicemi“. Avšak tuto „pohádkovou“ lokalitu akademie musela opustit a kyjevské centrum si momentálně hledá nové místo (pozn. nyní sídlí v Solomjanské čtvrti).

Nicméně, UAL se neomezuje pouze na hlavní město. Od svého vzniku akademie neustále usiluje o rozšíření pomocí regionálních center. Dnes taková centra existují ve Lvově, Poltavě, Černovicích, Charkově, Mykolajivě a Mariupolu.

Studium v akademii je skoro bezplatné. Studenti jsou požádáni, aby zaplatili dobrovolní příspěvek ve výši 5 tisíc hřiven (cca 4 tisíc korun), i když roční náklady na jednoho studenta činí přibližně 230 tisíc hřiven (cca 190 tisíc korun). Ne každá rodina má možnost takovou částku zaplatit, a proto každý student dostává stipendium.

Takový přístup je možné realizovat díky tomu, že pro podporu UAL tým akademie sjednocuje podnikatele, stát, obecní úřady, dárce a ukrajinskou diasporu. UAL je aktivně podporována některými obcemi, ve kterých se nachází centra akademie, zejména v Mykolajevě, Mariupolu, Charkově a Lvově. Mezi dárce akademie patří také ukrajinští podnikatelé. Příklady jsou rodina zakladatelů charitativního fondu „Povir u sebe“ (Věř v sebe — pozn.) Viktora a Iryny Ivančiků, která iniciovala vznik centra na Poltavsku, a podnikatel Roman Kličuk, jenž byl iniciátorem vzniku centra v Černovicích.

Pro přijetí ke studiu musí absolvent projít třemi koly výběrového řízení: za prvé student musí vyplnit dotazník, poté je pozván na regionální výběr v nejbližším centru, finálním kolem je pak celostátní výběr. Během výběrového řízení se berou v potaz osobní odolnost, logické uvažování, vytrvalost, kritické myšlení a schopnost práce v týmu.

Školní týden na UAL trvá šest dnů místo obvyklých pěti. Každý den na akademii probíhá podle detailně sestaveného rozvrhu, ve kterém jsou spojeny všechny tři typy rozvoje. Osobní rozvoj každého studenta sleduje mentor, zkušený vedoucí, který provází svého svěřence po celou dobu studia na akademii. Mentoři pomáhají definovat cíle, analyzovat činy, podporují radami a reflektují spolu se studenty.

Co se učí na UAL

Studium na UAL je založeno na třech pilířích: velcí učitelé, velké knihy a velké zkušenosti. Roman Tyčkivskyj vysvětluje, kdo patří do první kategorie:

„Na Akademii lídrovství přednášejí nejlepší lektoři z nejlepších ukrajinských vysokých škol, je to takový mix: podnikatelé, veřejní činitelé, politici, kulturní osobnosti a lídři z jiných oblastí.“

Učitelé akademie nejsou jenom specialisté ve svém oboru, ale také významné osobnosti, o kterých se často hovoří, že jsou názoroví vůdci. Mezi nimi jsou vojenský kaplan Andrij Zelinskyj, lingvistka Orysja Demska, podnikatel a veřejný činitel Valerij Pekar, politolog a ředitel Školy politické analytiky Kyjevo-mohyljanské akademie Maksym Jakovljev, finančník a specialista v oblasti strategického managementu Mychajlo Kolisnyk, profesor Centra rodinného podnikání LvBS Mychajlo Vinnyckyj, zakladatel Kyjevo-mohyljanské obchodní školy (KMBS) Pavlo Šeremeta, odborník v oblasti advokacie a boje proti korupci Jaroslav Jurčyšyn, historici Jaroslav Hrycak a Vachtang Kipiani a řada dalších.

Mezi kurzy na akademii jsou i zcela nestandardní disciplíny, jako například integrální dynamika a vedení snů (ve smyslu přání — pozn.) a také základy první pomoci, lídrovství, politika, osobní efektivita, řízení projektů, religionistika, kultura myšlení atd.

Na akademii se vyučují různé vědy: komunikace, psychologie vztahů, praktická logika, finanční řízení, integrální dynamika a práce s budoucností, sociologie, filozofie, dějepis, filologie. Mezi různými předměty si student určitě najde něco pro sebe, něco, co studuje nejraději, a tudíž nachází sféru své budoucí činnosti.

Nutnou součástí intelektuálního rozvoje v rámci programu UAL je hermeneutika: čtení, výklad a diskuze o textu. Například spolu s Jaroslavem Hrycakem, profesorem Ukrajinské katolické univerzity a učitelem kurzů „Krátká, ale globální historie Ukrajiny“ a „Velké knihy“, studenti čtou a diskutují o fundamentální Aristotelově „Politice“.

Studenti UAL získávají nejen teoretické, „knižní“ znalosti, ale také se zapojují do užitečných a sociálně důležitých praktik v terénu. Dobrovolnictví a spolupráce s veřejností jsou neodlučitelnými faktory formování zkušeností studenta. Akademie ukazuje, že i v 17 letech je možné ovlivnit lidi a změnit jejich životy. Roman Tyčkivskyj povídá o tom, jak probíhají taková školení:

„Studenti dobrovolně pracují v nemocnicích, ve školách, dáváme jim totiž možnost vidět, že jsou schopni měnit životy lidí, kteří jsou slabší nebo citlivější než oni a potřebují dnes takovou podporu. Ne vždy to můžou očekávat od státu, ale když to dělá mladý sedmnáctiletý člověk, hned vidí své výsledky.“

Například díky sociálnímu projektu „Bumerang“ se studenti starají o seniory. Pořádají pro ně večery poezie, učí jógu, spolu pečou koláče a diskutují o různých věcech.

Uvědomělé učení

Roman Tyčkivskyj rozlišuje tři hlavní principy studenta Ukrajinské akademie lídrovství:

„V první řadě — víra v sebe sama. Když vidíš kolem sebe chaos a chceš ho zkrotit nebo udělat něco dobrého, musíš věřit v sebe sama. Za druhé, musíš věřit v ty, co jsou kolem tebe, protože sám to nezvládneš. A za třetí, musíš věřit v neodolatelnou sílu dobra, jelikož věříme, že každý náš student a absolvent je konkrétní dobrou změnou ve společnosti.“

Share this...
Facebook
Twitter
Share this...
Facebook
Twitter
Share this...
Facebook
Twitter
Share this...
Facebook
Twitter

Akademie pomáhá studentům uvědoměle zvolit svou cestu do budoucnosti a obzvlášť zdůrazňuje sféry podnikatelství, vzdělávání a vědy, národní bezpečnosti, ochrany zdraví a formování státu. Tým UAL vedený Romanem Tyčkivským upřímně věří, že už za deset let budeme moct vidět výsledky studia na akademii na příkladu absolventů, kteří budou zastávat důležité funkce v oblasti veřejné správy a měnit stát k lepšímu.

Kromě toho studium na UAL dává možnost cítit se zapojený nejen do vnitřní, ale také do zahraniční politiky. Studenti jsou ukrajinští ambasadoři. Během roku pořádají dvě expedice: do Izraele, kde bydlí spolu s izraelskými studenty v mechinách, které byly vzorem pro UAL, a do států EU, ve kterých zkoumají místní zkušenosti státního rozvoje. Proč jsou tyto výlety nazývány expedicemi? Protože studenti bydlí mezi místními, navštěvují různé státní instituce, stýkají se s vedeními států, zkoumají sféry státní správy, vzdělávání, národní bezpečnosti a obrany, podnikatelství — vidí a analyzují stát zevnitř. Příklady jiných zemí slouží k tomu, aby studenti pochopili, co je zapotřebí pro budování pevného státu. V rámci takových zájezdů se studenti často setkávají s předními mezinárodními lídry. Například se již dvakrát studenti setkali v Bruselu s bývalým předsedou Rady Evropy Donaldem Tuskem.

Netradiční přístupy ke studiu

První studenti akademie hned na začátku museli čelit obtížné výzvě v duchu Eda Stafforda: museli projít třídenním kurzem přežití v přírodě. Mohli si vzít s sebou pouze tři nejpotřebnější věci pro přežití v lese. Roman zdůrazňuje, že během této zkoušky byla velmi důležitá myšlenka rovnosti:

„Tohle jsou podmínky divoké přírody, kde všichni museli čelit stejným potížím. Studenti byli rozděleni do dvou skupin a museli ukázat nějaký společný výsledek. To, jak si opatřují jídlo, jak stavějí obydlí, jak se orientují uprostřed přírody, jak vyrábějí rybářský prut z toho, co najdou pod nohama, aby mohli chytnout rybu v Dněpru, neboť jinak nebudou mít co jíst k večeři.“

Share this...
Facebook
Twitter
Share this...
Facebook
Twitter
Share this...
Facebook
Twitter
Share this...
Facebook
Twitter

Od té doby jsou podobná školenísoučástí učebního plánu na akademii. Studenti jsou odříznuti od telefonu a civilizace a nějakou dobu bydlí v přírodě. Takovým způsobem akademie učí studenty odolnosti, týmovému duchu a hodnotě praktických dovedností.

Avšak ne všichni jsou ochotni přijmout netradiční přístupy ke vzdělávání, na které je UAL bohatá. Jelikož neformální vzdělávání na Ukrajině teprve začalo nabírat na síle, někteří rodiče nechtějí nechávat své děti studovat v neformálním vzdělávacím prostředí. Roman Tyčkivskyj víckrát hovořil s rodiči potenciálních ualovců ve snaze je přesvědčit, aby povolili svému dítěti „popřemýšlet“ dalších 10 měsíců. Jednou studentka poprosila Jaroslavu Zelinskou-Johnson, ředitelku fondu „Western NIS Enterprise Fund“, která od samého začátku pomáhá s financováním akademie, aby přesvědčila její rodiče nechat ji studovat na UAL. Jaroslava této prosbě vyhověla.

Komunita absolventů

Z absolventů akademie se stávají studenti nejprestižnějších ukrajinských a zahraničních vysokých škol. Studenti UAL však nespí na vavřínech, místo toho pokračuji v rozvoji projektů, které zahájili v akademii.

Mezi takovými projekty vyniká „Vilnyi prostir“ (Volné prostředí), středisko založené absolventy akademie pro spolubydlení, osobní rozvoj a sociální činnosti aktivní mládeže. Obyvatelé tohoto střediska jsou aktivní veřejní činitelé a studenti předních ukrajinských univerzit.

Další zajímavý projekt založily absolventky. „Girls’ Leadership Community“ je společnost, která sjednocuje a podporuje mladé dívky, pomáhá jim definovat aktivní občanskou pozici a plnit své sny.

Akademie se stará o své studenty i po ukončení studia. Poskytuje jim možnosti stáže a zaměstnání, zapojuje je do mezinárodních programů, fór a studií jménem UAL.

Společnost absolventů UAL aktivně působí v různých ukrajinských městech. Loni zahájil svou činnost Klub absolventů Ukrajinské akademie lídrovství „Sofie“, jehož cílem je podporovat rozvoj bývalých ualovců a podporovat je v realizaci jejich projektů.

Pod vedením ředitele UAL Romana Tyčkivského akademii absolvovalo již pět ročníků studentů. Roman je přesvědčen, že absolventi akademie jsou tvůrci úspěšné budoucnosti státu, neboť dnes to jsou mladí a rozumní lidé s ambiciózními plány, ale zítra z nich budou členové vlády a hlavy vládních agentur.

Roman shrnuje, co se událo za čtyři roky, a určuje filozofii Ukrajinské akademie lídrovství, kterou důsledně ztělesňuje společně se svým týmem:

„Ukrajina jsme my! Je to definice, která nám pomáhá cítit zodpovědnost za to, co se tady děje. Musíme tu být, musíme udělat maximum proto, aby tu byli ti, kdo budou budovat Ukrajinu, o které všichni sníme. My jsme chráněni, na oplátku musíme chránit budoucnost prostřednictvím kvalitního vzdělání a hlubokého informačního procesu, který tady aplikujeme.“

podporováno

Tento materiál byl přeložen za podpory Ukrajinského institutu

Materiál je připraven

Autor projektu:

Bohdan Logvynenko

Autorka:

Jana Mochončuk

Redaktorka:

Natalija Petrynska

Producent:

Olha Šor

Fotograf:

Ukrajinská akademie lídrovství

Kameraman:

Pavlo Paško

Oleh Marčuk

Nikita Mekenzin

Kameramanka:

Marija Terebus

Režisérka montáže:

Anna Vorobjova

Režisér:

Mykola Nosok

Grafický návrhář:

Anastasija Zafijovska

Fotoeditor:

Oleksandr Chomenko

Přepis dialogů:

Ilona Mykolajišyn

Překladatel:

Bohdan Sydorenko

Redaktor překladu:

Jan Martinovský

Ukrainer podporují

Stát se partnerem

Sleduj Expedici