Bölge

Pripyat nehri havzasının güney kesiminde seyrek nüfuslu ormanlar ve bataklıklarla kaplı olan tarihi bir bölgedir. Doğal koşullar ve düşük şehirleşme seviyesi nedeniyle, geleneksel kültür ve halk el sanatlarının unsurları burada mükemmel bir şekilde korunmaktadır. Bunların arasında orman arıcılığı (bal avı) veya yabani bal toplamasıdır. Polissya'da boş alanlar ve terk edilmiş çiftliklerin bulunduğu yerde eko-çiftlikler ve sanat çiftlikleri oluşur.

hikaye 0
yer 0

Keşif gezisini takip edin