Πολτάβσσινα

Προβολή ταινίας

Περιοχή

The historic region lying in the lower and middle reaches of the rivers Sula, Psla, and Vorskla. It is the land of rich literary traditions with Gogol places, authentic cuisine, variety of cultures, and ancient crafts. In Opishno, there is a large pottery center. The town of Reshetylivka retains the tradition of authentic embroidery and carpet making. In the Poltava region, locals create musical instruments and wood products, as well as develop sailing.

ιστορίες 0
μέρη 0

Ακολούθα την αποστολή