Region

Region historyczny w północno-zachodniej Ukrainie, znajdujący się w rozlewisku rzek Prypeć oraz Bug. Tutaj zachowały się zabytki architektury oraz urbanistyki, a wśród niech: zamek w Łucku, Akademia Ostrogska, fort w Tarakanowie, zamek w Krzemieńcu. Znanym i rozpoznawalnym miejscem jest tunel gęsto porośnięty drzewami w pobliżu wsi Klewań, który nazywany jest “tunelem zakochanych.” Właśnie tutaj zachowało się samczykiwske malarstwo dekoracyjne – jeden z tradycyjnych ukraińskich rodzajów sztuki zdobnictwa. Odbywają się tu także coroczne ogólnoukraińskie letnie zawody saneczkarskie.

historii 6
miejsc 0

Historie

Śledź ekspedycję