Region

Region historyczny w Zachodniej Ukrainie, który znajduje się na północ od Karpat, a od wschodu graniczy z rzeką Zbrucz. Wśród tutejszych atrakcji można podziwiać zamki: oleski, podhorski oraz świrski, a także naskalny zamek w Tustaniu. Zabytkowa część Lwowa, która jest stolicą kulturalną ukraińskiej Galicji, znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Na bazie dawnych stref przemysłowych w Galicji powstają nowe, kreatywne centra przemysłowe.

historii 16
miejsc 0

Historie

Śledź ekspedycję