Nadczarnomorze

Obejrzyj film

Region

Region na południu Ukrainy, znajdujący się wzdłuż południowego wybrzeża Morza Czarnego. Jest to kraina zarówno lasów, jak i stepów, skał i limanów, szuwarów i piaszczystych kos między Dunajem a Dniestrem. Tutaj produkuje się statki i kajaki, działają kluby jachtowe oraz organizowane są zawody z raftingu. Niedaleko wsi Parutyne można zobaczyć ruiny wielkiej greckiej kolonii – Olwii. Sławę wśród turystów zyskały również: naturalny kompleks kanionu Aktiwskiego, Narodowy Park krajobrazowy “Buzki Hrad”, Liman Tulihulski oraz jego ornitologiczne rezerwaty przyrody.

historii 5
miejsc 0

Historie

Śledź ekspedycję