Wojna z kulturą

Kultura w czasie wojny. Zachód. Muzeum Korsaków i Muzeum “Terytorium Terroru”

W wyniku wojny na pełną skalę, ukraińskie muzea i ich bezcenne eksponaty są zagrożone zniszczeniem. Część muzeów jest pod okupacją i została już splądrowana przez Rosjan, część ucierpiała w wyniku ostrzału. Muzealnicy zmuszeni są do opuszczenia rodzinnych miejscowości, dlatego nie...

Kultura w czasie wojny. Zachód. Andrij Lubka i Teatr Muzyczno-Dramatyczny w Czerniowcach

Wzajemna pomoc jest jednym z kluczowych czynników, dzięki którym Ukraińcy godnie stawiają opór rosyjskiej agresji. Wiele miejscowości w regionach oddalonych od frontu stało się schronieniem dla ludzi, którzy z powodu wojny musieli opuścić swoje domy. Codziennie zbiera...

Dnipro. Jazz i wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy

Przez pełnoskalową wojnę większość inicjatyw kulturowych zmieniło swój profil działalności tak, żeby pomagać wojskowym i cywilom. Ich misja pozostaje jednak niezmienna – tworzyć sztukę. W ten sposób sztuka staje się wyjątkowym rodzajem broni, która podtrzymuje na duchu w tych trudnych...

Co warto wiedzieć o tzw. UKP PM

Kościół ukraiński od dawna odgrywał istotną rolę jednoczącą i państwowotwórczą. Jednak tu też interweniowała Rosja. Metropolia moskiewska, która nie powstałaby bez metropolii kijowskiej, od wieków mitologizuje historię swojego powstania i „szczególnej misji”. Jednak lata wojen narodowowyzwoleńczych, represji, prześladowań, a teraz...

Opór Zaporoża: wycieczki, plakaty i wiadomości z „ruskiego dna”

Zaporoże to jedno z największych ukraińskich miast, które znalazło się względnie blisko linii frontu. Fakt ten narzucił mu bardzo odpowiedzialną rolę, jaką jest wspieranie ukraińskiej obrony, jak również jako jednemu z pierwszych dużych miast, przyjmowanie przesiedleńców z czasowo okupowanych terytoriów,...

Dlaczego nie warto tolerować rosyjskiej kultury

Bez względu na to, jak długo szereg krajów chce patrzeć na Rosję pragmatycznie i szukać możliwości dialogu, wciąż udowadnia ona swoją niezdolność do podejmowania cywilizowanych decyzji. Ponadto kraj-agresor wykorzystuje to, jak Zachód może romantyzować jego kulturę i styl życia, budując...

Jak teatry i muzea prowadzą działalność wolontariacką podczas wojny

Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie w działalności ukraińskich instytucji kultury zaszło wiele zmian. Pracownicy instytucji podjęli się różnych zadań w celu przybliżenia zwycięstwa Ukrainy: zaopatrzenie wojskowych oraz ludność cywilną w niezbędne rzeczy, organizacja noclegów dla wewnętrznych przesiedleńców, pomoc dla...

Śledź ekspedycję